Trwa ładowanie proszę czekać ...

PIT 36 czy może inny? Który formularz PIT wybrać

6 lutego 2017 0

Każdy kto uzyskuje przychody, zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, ma obowiązek, , rozliczenia tych dochodów oraz odprowadzenia podatku Kluczowym zadaniem przed przystąpieniem do złożenia rocznego rozliczenia zobowiązania podatkowego jest wybór właściwego formularza lub formularzy do rozliczenia swoich dochodów. Jest to czasem naprawdę trudne zadanie. Najczęściej wystarczy jeden formularz, ale bywają również sytuacje, że oprócz zasadniczego PITu, musimy dołączyć również kilka załączników. A zatem który PIT dla kogo?

PIT-36 jest najczęściej składaną deklaracją roczną

Najczęściej skala daną deklaracją, zaraz po formularzu PIT-37, jest właśnie PIT-36 Przeznaczony został zarówno dla podatników rozliczających swoje dochody indywidualnie, jak i wspólnie z dochodami małżonka. Wypełniają go także osoby rozliczające się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. w Islandii, Norwegii lub Liechtensteinie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Rozliczenie się na PIT-36 wyklucza rozliczenie się na PIT-37. W jednym roku podatkowym możemy rozliczyć się albo na PIT-37 albo na PIT-36

Dla kogo PIT 36 ?

Druki PIT-36 powinny wypełnić podatnicy, którzy uzyskali dochody z:

 1.      działalności gospodarczej wg skali 18, 32% - na zasadach ogólnych,
 2.      działów specjalnych produkcji rolnej
 3.      z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 4.      pracy za granicą.
 5.      pracy małoletnich dzieci.

W przypadku podatników wnioskujących o wspólne rozliczenie dochodów małżonków, jeden z wymienionych powyżej warunków musi spełniać przynajmniej jeden z małżonków. Oczywiście najprostszą i zyskująca na popularności formą jest rozliczenie PIT 36 przez Internet. W dalszym ciągu możemy też złożyć deklarację w urzędzie skarbowym lub wysłać ją pocztą, listem poleconym.

Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy rozliczamy w PIT-36

W zeznaniu pit 2017 - PIT-36 lub PIT 36 online mamy również obowiązek wykazania dochodu ze  sprzedaży przedmiotów, jeśli od dnia nabycia/wytworzenia danego przedmiotu do dnia jego sprzedaży nie minęło pół roku. Czas ten liczy się od końca miesiąca, w którym zbyliśmy daną rzecz Jeśli od dnia nabycia do dnia zbycia minęło 6 miesięcy, wtedy nie mamy obowiązku  wykazania tego w PIT 36. Ważne, żeby zbycie nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności. Ten rodzaj przychodów do tej pory mieliśmy obowiązek wykazać w PIT-36, w sekcji D w polu zatytułowanym “Inne źródła”. Zmiana obowiązująca od 2016 roku a wprowadzona przez Ministerstwo Finansów wprowadza dodatkowy wiersz zatytułowany “odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit.d ustawy”.  W wierszu tym należy wykazać przychody oraz kosztu uzyskania przychodu.Przychodem jest kwota faktycznie uzyskana ze sprzedaży rzeczy, np. samochodu, książek, mebli, lalek itp pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Pamiętajmy, aby wszystkie koszty były udokumentowane - w tym celu powinniśmy zachowywać dowody zakupu oraz dowody sprzedaży rzeczy. Nie dołączamy tych dokumentów do PIT, jednak musimy je przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym rozliczyliśmy dany PIT 36.

Załączniki do formularza PIT-36

Rozliczenie roczne PIT 37 wiąże się nie tylko z wypełnieniem i złożeniem odpowiedniej deklaracji. Żeby było kompletne, niejednokrotnie podatnik jest zobowiązany do dołączenia odpowiedniego  załącznik (np. PIT/O, PIT/B, PIT/D, PIT/M). Jest to o tyle istotne, że brak właściwego załącznika skutkuje koniecznością złożenia korekty zeznania. W jaki sposób wybrać właściwy?

Poniżej przedstawiamy opis do poszczególnych załączników, który na pewno ułatwi wybór.

 • PIT/B - do wykazania przychodów, kosztów, dochodów lub strat z działalności prowadzonej samodzielnie, małżonkowie zawsze wypełniają odrębne
 • PIT/D – do wykazania odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych - w tym tzw. ulga odsetkowa/; małżonkowie, z wyjątkiem tych w separacji, zawsze składają jeden załącznik
 • PIT/M - to informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców,
 • PIT/O - składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet) lub od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), małżonkowie składają jeden załącznik
 • PIT/ZG - informacja o dochodach z zagranicy i o zapłaconym podatku. Składają go osoby, które uzyskały dochody z tytułu działalności wykonywanej za granicą lub ze źródeł przychodów położonych za granicą i dochody te podlegają opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 27 ust. 8, 9, 9a ustawy. PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu.

Czasem załącznikami do PIT 36 są również:

 • PIT-2K,
 • SSE-R,
 • NIP-1, NIP-3,
 • sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej
 • certyfikat rezydencji podatkowej.

Materiał partnera zewnętrznego