Trwa ładowanie proszę czekać ...

Leczenie zakrzepicy żylnej

24 sierpnia 2017

Leczenie zakrzepicy żylnej początkowo obejmuje stosowanie opatrunków uciskowych. Wdrażane są też leki obniżające krzepliwość krwi, np. heparynę. Dostępne są też nowsze leki oraz antagoniści witaminy K. W rozległej zakrzepicy stosuje się leki trombolityczne lub przeprowadza operację.

Zakrzepica - leczenie uciskowe

Zakrzepicę w początkowym stadium można leczyć poprzez stosowanie opatrunku uciskowego. zakładanego zaraz po obudzeniu, przed wstaniem z łóżka. Powinien on umożliwiać poruszanie nogą we wszystkich stawach. Bandaż można zastąpić podkolanówkami uciskowymi.

Farmakologiczne leczenie zakrzepicy żylnej

Leki to podstawowy sposób leczenia zakrzepicy żył głębokich. U osób, u których nie ma do tego przeciwwskazań, stosuje się preparaty zmniejszające krzepliwość krwi. Początkowo wprowadzane są leki o szybkim działaniu, podawane podskórnie lub dożylnie – zazwyczaj heparyna drobnocząsteczkowa. Warto wiedzieć, że heparyny nie wolno stosować u osób z aktywnymi krwotokami, krwawieniem wewnątrzczaszkowym, skazą krwotoczną bądź po wystąpieniu HIT (małopłytkowości wywołanej przez wcześniej podawaną heparynę). Pacjenci z guzem mózgu, niewydolnością nerek, rozwarstwieniem aorty bądź po udarze mózgu powinni być ściśle monitorowani. Ostrożność należy zachować u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem, niewydolnością wątroby, a także u leczonych przeciwpłytkowo i będących świeżo po operacji. Ważne, aby po wystąpieniu incydentu zakrzepowego wdrożyć długotrwałe leczenie przeciwkrzepliwe. Ryzyko powiększenia zakrzepu lub nawrotu choroby jest duże (źródło: https://apteline.pl/).

Nowe leki przeciwkrzepliwe

W leczeniu zakrzepicy żylnej są też podawane nowsze leki przeciwkrzepliwe, takie jak rywaroksaban, fondaparynuks oraz dabigatran. Mają silniejsze działanie niż heparyna i działają podobnie do niej. Jednak podczas ich stosowania ryzyko krwawień jest mniejsze niż w przypadku heparyny. Nie mogą ich przyjmować pacjenci z niewydolnością nerek i kobiety karmiące piersią.

Doustne leki przeciwkrzepliwe

Doustne leki przeciwkrzepliwe, czyli antagoniści witaminy K (warfaryna i acenokumarol), to kolejne preparaty podawane pacjentom z zakrzepicą. Niektóre pokarmy i leki dostępne bez recepty mogą zaburzać działanie tych preparatów - lekarz powinien poinformować o tego typu interakcjach. W trakcie stosowania antagonistów witaminy K należy monitorować parametr krzepnięcia krwi (czas protrombinowy). Leki te nie mogą być przyjmowane przez kobiety w I i III trymestrze ciąży oraz u osób, u których występują przeciwwskazania do leczenia heparyną.

Leczenie trombolityczne

U osób z rozległą zakrzepicą kończyn dolnych i ciężką zakrzepicą kończyn górnych stosuje się leczenie trombolityczne. Ma ono na celu rozpuszczenie zakrzepów z tętnic płucnych. Preparaty trombolityczne wiążą się z ryzykiem poważnych krwawień, dlatego są stosowane tylko w konkretnych przypadkach.

Chirurgiczne leczenie zakrzepicy żylnej

U pacjentów z masywną zakrzepicą i przeciwwskazaniami do leczenia trombolitycznego stosuje się embolektomię. To zabieg chirurgiczny polegający na nacięciu tkanek i usunięciu skrzepu z wnętrza naczyń krwionośnych.

 

Materiał zewnętrzny