Trwa ładowanie proszę czekać ...

Leczenie zakrzepicy żylnej

24 sierpnia 2017 0

Leczenie zakrzepicy żylnej początkowo obejmuje stosowanie opatrunków uciskowych. Wdrażane są też leki obniżające krzepliwość krwi, np. heparynę. Dostępne są też nowsze leki oraz antagoniści witaminy K. W rozległej zakrzepicy stosuje się leki trombolityczne lub przeprowadza operację.

Zakrzepica - leczenie uciskowe

Zakrzepicę w początkowym stadium można leczyć poprzez stosowanie opatrunku uciskowego. zakładanego zaraz po obudzeniu, przed wstaniem z łóżka. Powinien on umożliwiać poruszanie nogą we wszystkich stawach. Bandaż można zastąpić podkolanówkami uciskowymi.

Farmakologiczne leczenie zakrzepicy żylnej

Leki to podstawowy sposób leczenia zakrzepicy żył głębokich. U osób, u których nie ma do tego przeciwwskazań, stosuje się preparaty zmniejszające krzepliwość krwi. Początkowo wprowadzane są leki o szybkim działaniu, podawane podskórnie lub dożylnie – zazwyczaj heparyna drobnocząsteczkowa. Warto wiedzieć, że heparyny nie wolno stosować u osób z aktywnymi krwotokami, krwawieniem wewnątrzczaszkowym, skazą krwotoczną bądź po wystąpieniu HIT (małopłytkowości wywołanej przez wcześniej podawaną heparynę). Pacjenci z guzem mózgu, niewydolnością nerek, rozwarstwieniem aorty bądź po udarze mózgu powinni być ściśle monitorowani. Ostrożność należy zachować u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem, niewydolnością wątroby, a także u leczonych przeciwpłytkowo i będących świeżo po operacji. Ważne, aby po wystąpieniu incydentu zakrzepowego wdrożyć długotrwałe leczenie przeciwkrzepliwe. Ryzyko powiększenia zakrzepu lub nawrotu choroby jest duże (źródło: https://apteline.pl/).

Nowe leki przeciwkrzepliwe

W leczeniu zakrzepicy żylnej są też podawane nowsze leki przeciwkrzepliwe, takie jak rywaroksaban, fondaparynuks oraz dabigatran. Mają silniejsze działanie niż heparyna i działają podobnie do niej. Jednak podczas ich stosowania ryzyko krwawień jest mniejsze niż w przypadku heparyny. Nie mogą ich przyjmować pacjenci z niewydolnością nerek i kobiety karmiące piersią.

Doustne leki przeciwkrzepliwe

Doustne leki przeciwkrzepliwe, czyli antagoniści witaminy K (warfaryna i acenokumarol), to kolejne preparaty podawane pacjentom z zakrzepicą. Niektóre pokarmy i leki dostępne bez recepty mogą zaburzać działanie tych preparatów - lekarz powinien poinformować o tego typu interakcjach. W trakcie stosowania antagonistów witaminy K należy monitorować parametr krzepnięcia krwi (czas protrombinowy). Leki te nie mogą być przyjmowane przez kobiety w I i III trymestrze ciąży oraz u osób, u których występują przeciwwskazania do leczenia heparyną.

Leczenie trombolityczne

U osób z rozległą zakrzepicą kończyn dolnych i ciężką zakrzepicą kończyn górnych stosuje się leczenie trombolityczne. Ma ono na celu rozpuszczenie zakrzepów z tętnic płucnych. Preparaty trombolityczne wiążą się z ryzykiem poważnych krwawień, dlatego są stosowane tylko w konkretnych przypadkach.

Chirurgiczne leczenie zakrzepicy żylnej

U pacjentów z masywną zakrzepicą i przeciwwskazaniami do leczenia trombolitycznego stosuje się embolektomię. To zabieg chirurgiczny polegający na nacięciu tkanek i usunięciu skrzepu z wnętrza naczyń krwionośnych.

 

Materiał zewnętrzny